Wprowadzanie formuł


W Excelu każda formuła rozpoczyna się od znaku (=). Jest to informacja dla programu, że rozpoczęto jej wprowadzanie. Excel pozwala wstawić formułę do komórki na dwa sposoby: ręcznie i poprzez odwołania do innych komórek.

 

WSKAZÓWKA

Oprócz znaku (=) Microsoft wprowadził dodatkowo możliwość rozpoczynania wpisywania formuły znakiem (+). Jest to ułatwienie dla osób, które korzystały wcześniej z arkusza kalkulacyjnego Lotus.

 

Spójrz na poniższy przykład. Znajdują się na nim dwie komórki: B2 = 2 i B3 = 4. W komórkę D2 wstaw formułę, która zsumuje te dwie liczby. Aby wpisać tę formułę ręcznie, wpisz =B2+B3, a następnie naciśnij Enter. Oznacza to:  dodaj wartości znajdujące się pod komórką B2 i B3.

Rys. 1. - Ręczne wprowadzanie danych.

 

W komórce D3 stwórz formułę, która odejmie wartość z komórki B2 od wartości z komórki B3. Tym razem jednak użyj metody przez wskazywanie.

  1. Kliknij w komórkę D3, a następnie wpisz znak (=),
  2. Kliknij w komórkę B3, a następnie (-),
  3. Kliknij w komórkę B2, a następnie naciśnij Enter.
Rys. 2. - Wybieranie przez wskazywanie.

 

Podczas pracy z Excelem, zamiast wpisywać wartość bezpośrednio, używaj w formule odwołań do komórek. Sprawi to, że łatwiej będziesz mógł edytować te wartości i będą one automatycznie aktualizowane.