Waluty i zapis księgowy


Przy formatowaniu komórek możesz się natknąć na dwa typy formatów: formatowanie księgowe i formatowanie walutowe.

Znajdziesz je w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Liczba

Po tym jak klikniesz na rozwijane menu , pojawią się dwie pozycje: jedna z nich to formatowanie Walutowe, a następna to formatowanie Księgowe.

Rys. 1. - Zapis księgowy i walutowy.

 

Dodatkowo formatowanie księgowe możesz znaleźć pod przyciskiem Księgowy format liczb.

Rys. 2. - Zapis księgowy.

 

Rozwiń to menu, a pojawi się lista najbardziej popularnych walut.

Rys. 3. - Popularne waluty.

 

Jeśli potrzebujesz większej kontroli nad formatowaniem – na przykład chcesz ustalić liczbę miejsc po przecinku, to możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy na komórkę zawierającą wartość, a następnie wybrać pozycję Formatuj komórki…. Po lewej stronie w menu Kategoria znajdziesz dwie pozycje: Walutowe i Księgowe.

 

Który typ formatowania wybrać

Formatowanie księgowe bazuje na formatowaniu walutowym. Zarówno formatowanie walutowe jak i księgowe pozwala Ci na wybór symbolu czy ustalenie określonej liczby miejsc po przecinku.

Oprócz tych podobieństw, istnieje również kilka różnic:

  1. Przy formatowaniu księgowym symbol waluty znajduje się zazwyczaj tuż przy lewej krawędzi komórki (np. dolar, euro, frank), natomiast w formatowaniu walutowym tuż przed wartością.

    UWAGA trochę inaczej to wygląda w przypadku polskiej waluty. W tym wypadku znak zł będzie znajdował się po prawej stronie.

  2. W formatowaniu księgowym występuje dodatkowa przestrzeń pomiędzy wartością a prawą krawędzią komórki. 
  3. Format księgowy nigdy nie wyświetla liczby 0. Zamiast tego wstawia myślnik (-). 

 

Przykład 1:

Rys. 4. - Formatowanie walutowe i ksiegowe.