Usuwanie kolumn i wierszy


Excel 2013 daje Ci możliwość usunięcia kolumn lub wierszy, których nie chcesz widzieć na arkuszu. 

Usuwać wiersze lub kolumny możesz na dwa sposoby. Pokażę Ci to na następującym przykładzie. 

 

Przykład 1

Rys. 1. - Przykład.

 

Zaznacz komórki E3 i E4, a następnie przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Komórki >> Usuń >> Usuń wiersze arkusza.

Rys. 2. - Usuń wiersze arkusza.

 

Spowoduje to usunięcie 3 i 4 wiersza.

Rys. 3. - Usuwanie wierszy.

 

Przykład 2

Drugi sposób polega na zaznaczeniu obu wierszy, a następnie kliknięciu prawym przyciskiem myszy i wybraniu pozycji Usuń.

Rys 4. - Usuwanie wierszy (druga metoda).

 

W podobny sposób możesz usuwać kolumny.