Typy wykresów


Wykresy w Excelu pojawiły już w pierwszej edycji Excela, na komputery Macintosh. Od tej pory wykresy były stale rozwijane i dziś (Excel 2013) dysponujemy naprawdę potężnym narzędziem.

Kiedy wyświetlasz na wykresie dane, wybór prawidłowego typu wykresu jest bardzo ważny. Poszczególne typy wykresów wyświetlają dane w całkowicie różny sposób. 

W wersji 2013 Excel posiada kilkadziesiąt typów i wariacji wykresów. Każdy z nich jest stworzony do innych celów. Główne kategorie wykresów to:

 

Kolumnowy:

Na wykresie kolumnowym kategorie są wyświetlane poziomo, a wartości pionowo. Wykres kolumnowy dobrze się sprawdza, gdy porównujemy dane między sobą.

Rys. 1. Wykresy kolumnowe.

 

Liniowy:

Wykres liniowy pokazuje zależność zmian w danych przez pewien okres czasu. Innymi słowy jest dobry do określania trendów.

Rys. 2. Wykresy liniowe.

 

Kołowy:

Wykres kołowy zawiera tylko jedną serię danych. Seria danych na wykresie kołowym jest wyświetlana jako procent całości.

Rys. 3. Wykresy kołowe i pierścieniowe.

 

Słupkowy:

Wykres słupkowy jest podobny do wykresu kolumnowego, z tą różnicą, że serie danych są wyświetlane poziomo, z nie pionowo. Podobnie jak przy wykresie kolumnowym, również przy wykresie słupkowym możemy porównywać jedną lub wiele serii danych.

Rys. 4. Wykresy słupkowe.

 

Warstwowy:

Wykresy warstwowe podkreślają wielkości zmian w czasie i umożliwiają przyciągnięcie uwagi do sumy dla całego trendu. Za pomocą wykresu warstwowego można na przykład wykreślić dane reprezentujące zysk w czasie, aby podkreślić sumę zysków.

Rys. 5. Wykresy warstwowe.

 

X Y Punktowy:

Ten typ wykresu jest często używany do pokazywania relacji między dwiema zmiennymi. Wykresy punktowe są często używane dla danych naukowych i finansowych.

Rys. 6. Wykresy punktowe.

 

Giełdowy:

Wykres giełdowy podsumowuje dane dotyczące wahania cen akcji podczas jednego lub więcej dni.

Rys. 7. Wykresy giełdowe.

 

Powierzchniowy:

Wykresy powierzchniowe różnią się od większości pozostałych wykresów. Przedstawia on  trójwymiarową powierzchnię utworzoną przez zestaw punktów danych. Jest on przydatny wówczas, gdy jest konieczne znalezienie optymalnych kombinacji między dwoma zestawami danych.

Rys. 8. Wykresy powierzchniowe.

 

Radarowy:

Wykres radarowy pokazuje zmiany w danych w stosunku zarówno do punktu centralnego jak i do siebie nawzajem. Ten typ wykresu jest przydatny do wykonywania względnych porównań wśród przedmiotów.

Rys. 9. Wykres radarowy.

 

Kombi:

Aby podkreślić różne typy informacji na wykresie, możesz połączyć dwa lub więcej typów wykresów. Na przykład, możesz połączyć wykres kolumnowy z wykresem liniowym, aby uczynić dane  łatwiejszymi do zrozumienia.

Rys. 10. Wykresy kombi.