Typy danych


Jedną z najważniejszych funkcji Excela jest umiejętność rozróżniania różnych typów danych znajdujących się w komórkach. Standardowy arkusz kalkulacyjny z reguły zawiera wiele ich rodzajów.

Typy danych w Excelu dzielimy na następujące rodzaje:

 

Tekst

Tekst w Excelu jako jedyny jest domyślnie wyświetlany po lewej stronie komórki. Używa się go głównie do nazywania nagłówków tabel, opisów lub każdego innego typu, którego Excel nie może dopasować do żadnego z pozostałych.

 

Liczby

Ten typ danych obejmuje liczby całkowite, ułamki, procenty, waluty i inne rodzaje danych liczbowych. Są to najczęstsze typy danych w większości arkuszów.

 

Daty i czas

Obejmuje on daty i czas zapisane w różnych formatach. Na przykład daty 7 lipiec 2003 lub 2003-07-07, samą godzinę 12:32:56 lub godzinę wraz z czasem: 2003-07-07  12:32:56.

Datę i czas możesz zapisywać w wielu różnych formatach.

 

Wartości Logiczne 

Ten typ danych może zawierać jedną z dwóch wartości: PRAWDA lub FAŁSZ. W znacznej większości przypadków nie będziesz używał tego typu danych. Jest on przydatny do pracy z kodem makro.

 

WSKAZÓWKA 

Jeśli chcesz aby inne typy danych niż tekst zostały potraktowane jak tekst, to musisz poprzedzić te wartości znakiem „‘” czyli np. ‘2013-12-12 lub ‘28%.