Typy błędów w formułach


Jeżeli podczas wprowadzania formuły do komórki popełnisz błąd polegający na wpisaniu błędnej liczby argumentów lub na przykład nie domkniesz nawiasów to Excel poinformuje Cię o tym błyskawicznie. Będzie tak uparty, że nie pozwoli Ci nawet zaakceptować formuły, lecz zmusi Cię do tego abyś ją poprawił. Excel może Cię poinformować o błędzie nie tylko wtedy, kiedy składnia zapytania nie jest poprawna, ale również wtedy, kiedy zapytanie przyjmie niepoprawne dane.

 

Spójrz na poniższą listę. Zostały tu przedstawione wszystkie możliwe błędy na jakie możesz natrafić w Excelu.

 

#DZIEL/0!

Błąd dzielenia przez 0. Pojawi się on również wtedy, gdy w miejscu zera znajdzie się pusta komórka. Excel potraktuje pustą komórkę tak jak by była zerem.

Rys. 1. - Błąd dzielenia przez 0.

 

#ARG!

Ten błąd informuje Cię o tym, że jeden z argumentów formuły jest niepoprawnego typu. Weźmy za przykład formułę gdzie występuje dodawanie. Zawartość każdego argumentu powinna być liczbą. Jeżeli choć w jednej z nich występować będą inne dane, na przykład tekst, to Excel zwróci dany typ błędu.

Rys. 2. - Błąd argumentu.

 

#NAZWA?

Błąd nazwy może wystąpić jeżeli zrobiłeś literówkę w nazwie funkcji albo zapomniałeś przy pracy z tekstem wziąć go w cudzysłów.

W poniższym przykładzie zamiast użyć funkcji SUMA, wpisałem SUM, co spowodowało błąd nazwy.

Rys. 3. - Błąd nazwy.

 

#N/D

Ten błąd występuje wówczas, gdy wartość jest niedostępna dla funkcji lub formuły.

Rys. 4. - Błąd #N/D.

 

#ZERO!

Jednym z przypadków, w którym ten typ błędu może wystąpić jest na przykład sytuacja, kiedy dodajemy wartości komórek i zamiast plusa wstawimy spację. Przykład =A1+B1 C1.

Rys. 5. - Błąd #ZERO!.

 

#LICZBA!

Błąd pojawia się zazwyczaj wtedy, kiedy wartość w komórce jest zbyt mała lub zbyt duża i przekroczy zakres liczb w jakim Excel operuje. W poniższym przykładzie liczba 1234 została podniesiona do potęgi 100, co znacznie przekracza maksymalną wielkość liczby, którą Excel zdoła obsłużyć.

Rys. 6. - Błąd #LICZBA!.

 

#ADR!

Odwołanie do komórki jest niepoprawne. Miejscem, w którym ten błąd może się pojawić jest sytuacja, kiedy formuła wskazuje na komórkę nieistniejącego arkusza. Załóżmy, że masz w skoroszycie 3 arkusze: Arkusz1, Arkusz2 i Arkusz3. W tej sytuacji zapis =Arkusz5!B2 spowoduje wyświetlenie się tego błędu.

 

#####

Nie jest to błąd. Excel wypełnia komórkę „hashami” aby poinformować Cię o tym, że komórka jest zbyt wąska i wynik się w niej nie mieści. Wystarczy że poszerzysz kolumnę i wynik zostanie wyświetlony prawidłowo. 

 

Odwołanie cykliczne

informacja o tym że formuła odwołuje się do samej siebie lub do wartości od niej zależnej. 

Przykład: komórka A1 zawiera formułę =3+A1. Jeśli wpiszesz taką formułę do komórki, to Excel wywoła okno z informacją, że formuła którą wpisałeś zawiera odwołanie cykliczne i może zwracać niepoprawne wartości.