Tworzenie tabeli


Zazwyczaj będziesz tworzył tabelę przy użyciu danych już istniejących. Jednak Excel pozwoli Ci również na stworzenie tabel, bez konieczności posiadania jakichkolwiek wartości na arkuszu. Dzięki tej możliwości będziesz mógł zająć się szczegółami w późniejszym czasie.

 

Po tym jak stworzysz tabelę, Excel doda na wstążce nową kartę o nazwie Projektowanie. Została ona podzielona na pięć obszarów:

 

Właściwości

W tym miejscu możesz zmienić nazwę i wielkość tabeli.

 

Narzędzia

Tutaj możesz skorzystać z tabeli przestawnej, usunąć duplikaty lub sprawić, aby Twoja tabela znów stała się normalnymi komórkami.

 

Dane tabeli zewnętrznej

Pozwala Ci na pracę z zewnętrznymi danymi, takimi jak rekordy z baz danych.

 

Opcje stylu tabeli

W tym miejscu możesz kontrolować poszczególne elementy tabeli.

 

Style tabeli

Masz tu możliwość ustawienia jednego ze zdefiniowanych styli.

 

Przykład 1:

Stwórz poniższą tabelę, gdzie znajdziesz listę pracowników z przyporządkowanym imieniem, nazwiskiem, rokiem urodzenia, miastem czy telefonem.

Rys 1. - Przykład.

 

Jeśli chcesz utworzyć tabelę, kliknij na dowolną komórkę wchodzącą w skład przyszłej tabeli, a następnie wykonaj jedną z poniższych akcji:

  1. Użyj skrótów klawiszowych, takich jak Ctrl + T lub Ctrl + L
  2. Przejdź do WSTAWIANIE >> Tabele >> Tabela
  3. Przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Style >> Formatuj jako tabelę, a następnie wybierz jeden z dostępnych stylów formatowania

Po tym jak wybierzesz jedną z tych opcji pojawi się okno Tworzenie tabeli z możliwością wybrania zakresu danych oraz checkboxem z pytaniem, czy tabela ma posiadać nagłówki. W naszym przypadku tabela posiada nagłówki, dlatego pozostaw tę pozycję zaznaczoną.

Rys. 2. - Tworzenie tabeli.

 

Jeśli tabela nie posiada nagłówków, możesz odznaczyć tę opcję, a Excel wstawi nagłówki z domyślnymi nazwami.

Rys. 3. - Domyślne kolumny tabeli.

 

Excel stara się odgadnąć, z jakiego zakresu danych ma stworzyć tabelę. Jeśli Excel zaznaczył odpowiednie dane, kliknij OK.

Rys. 4. - Tabela.

 

Cofanie zmian

Możesz sprawić aby Twoja tabela znów stała się zwyczajnym zbiorem komórek na arkuszu. Aby to zrobić, kliknij na dowolny element tabeli, a następnie wybierz PROJEKTOWANIE >> Narzędzia >> Konwertuj na zakres