Sposoby wprowadzania i edytowania danych


Niewątpliwie jedną z najczęstszych rzeczy jakie będziesz robił w Excelu jest wpisywanie danych. Aby móc wstawiać dane do komórki, najpierw musi ona stać się komórką aktywną. Aby ją uaktywnić, wystarczy ją kliknąć.

Rys. 1. - Aktywna komórka.

 

Po tym jak zaczniesz wpisywać dane, automatycznie ukażą się one w komórce. 

Istnieje również druga metoda wprowadzania danych. Aby jej użyć, kliknij komórkę, aby stała się ona aktywna, a następnie kliknij pasek formuły. Zacznij wpisywać dane, a pojawią się one automatycznie zarówno w pasku formuły, jak i w aktywnej komórce.

Rys. 2. - Pasek formuły.

 

Sposoby potwierdzania wprowadzonych danych

Jeżeli jesteś zadowolony z zawartości komórki i chciałbyś ją zachować, musisz potwierdzić swój wpis. Możesz to zrobić na cztery sposoby, w zależności od tego, która komórka ma się stać aktywna po zaakceptowaniu tej w której aktualnie się znajdujesz.

  1. Najczęściej wprowadzone dane potwierdza się klawiszem Enter. W tym przypadku komórka aktywna znajdzie się poniżej komórki, którą potwierdziłeś.
  2. Jeśli chcesz, aby aktywna komórka po potwierdzeniu znajdowała się po prawej stronie, to użyj klawisza Tab.
  3. Użyj Shift + Enter aby przejść do powyższej komórki.
  4. Użyj Shift + Tab, aby przejść w lewo względem aktualnej komórki.

 

Edycja zawartości komórki

Edytować zawartość komórki możesz na dwa sposoby.

W pierwszej metodzie, wykonaj podwójne kliknięcie na komórce w miejscu, w którym chcesz edytować dane. Jeśli zamiast podwójnego kliknięcia użyjesz pojedynczego to Excel wymaże wszystkie dane z komórki i zaczniesz je wpiywać od początku.

Druga metoda polega na kliknięciu komórki z zawartością, a następnie umieszczeniu kursora w odpowiednim miejscu w pasku formuły.

 

WSKAZÓWKA

Jeśli chcesz opuścić tryb edycji bez potwierdzenia zmian, naciśnij klawisz ESC.