Scalanie komórek


ączenie komórek w Excelu może być przydatne w sytuacji gdy zechcesz odpowiednio sformatować wygląd arkusza, na którym znajdują się dane. 

Scalać możesz dwie lub większą ilość przylegających do siebie komórek. Mogą to być komórki, ktore graniczą ze sobą zarówno w pionie, jak i poziomie.

Opcja scalania komórek dostępna jest w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Wyrównanie >> Scal i wyśrodkuj. Jest to rozwijane menu, pod którym znajdują się cztery przyciski.

Rys. 1. - Scalanie komórek.

 

Scal i wyśrodkuj

Scala wybrane komórki w jedną większą, jednocześnie wyśrodkowując w poziomie znajdujący się w niej tekst.

Rys. 2. - Scal i wyśrodkuj.

 

Scal wszystkie

Załóżmy, że zaznaczysz 6 komórek (2x3), a następnie je scalisz, to otrzymasz 3 komórki, po jednej w każdym wierszu.

Rys. 3. - Scal wszystkie.

 

Scal komórki

Scala komórki w jedną większą, bez wyśrodkowywania jej zawartości.

Rys. 4. - Scal komórki.

 

Rozdziel komórki

Komórki, które zostały wcześniej scalone możesz rozdzielić przy pomocy tej operacji.

Rys. 5. - Rozdziel komórki.

 

Przykład:

Spójrz na poniższy przykład. Przedstawia on listę klientów z USA. Tabela ta nie jest jednak poprawnie sformatowana, przez co nie wygląda profesjonalnie. 

Rys. 6. - Niesformatowana tabela.

 

Aby ją poprawić, musisz wykonać kilka kroków. 

  1. Zaznacz komórki od B2 do F2, a następnie wybierz przycisk Scal i wyśrodkuj.
  2. Teraz wybierz komórki od B4 do B7 i znów wybierz przycisk Scal i wyśrodkuj.
  3. Kliknij przycisk Wyrównaj do środka, a następnie wybierz Obróć tekst w górę. Możesz je znaleźć w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Wyrównanie.

Jeżeli wykonałeś wszystko poprawnie powinieneś uzyskać następujący efekt.

Rys. - Sformatowana tabela.

 

UWAGA

Możesz rozdzielić tylko te komórki, które zostały wcześniej złączone. 

UWAGA

Przy scalaniu wielu komórek w jedną, tylko wartość komórki znajdującej się w lewym górnym rogu jest zachowana.

UWAGA

Nie można sortować scalonych komórek.