Różnica między arkuszem i skoroszytem


Excel jest narzędziem, dzięki któremu możesz przy małym nakładzie pracy osiągnąć dużą efektywność. Zanim jednak tą efektywność uzyskasz, musisz poznać odpowiednie pojęcia. Jednymi z tych pojęć jest arkusz i skoroszyt. Poniżej opisałem różnice między nimi.

 

Arkusz

Jest to po prostu miejsce, w którym wstawiamy dane, tabele, wykresy, itd. W Excelu 2013 arkusz może zawierać maksymalnie 1,048,576 wierszy i 16,384 kolumn, co w sumie daje nam 17 miliardów komórek.

Rys. 1. - Arkusz.

 

Skoroszyt

W świecie realnym skoroszyt jest miejscem przechowywania arkuszy. Nie inaczej jest w Excelu. Skoroszyt jest plikiem, który zawiera co najmniej jeden arkusz. We wcześniejszych wersjach Excela po stworzeniu nowego pliku, w skoroszycie domyślnie znajdowały się trzy arkusze, w wersji 2013 liczba ta została ograniczona do jednego i każdy następny musisz dodać przy pomocy ikonki z plusem, znajdującej się po prawej stronie nazwy arkusza.

Rys. 2. - Skoroszyt.