Przejdź do - specjalnie


Może się zdarzyć sytuacja, że będziesz potrzebował wyszukać dane określonego typu. Zamiast robić to ręcznie, Excel daje Ci narzędzie do wyszukiwania specjalnych typów danych, takich jak: formuły, tekst, stałe, komentarze, puste komórki, itd. 

 

Wyszukiwanie Danych

Spójrz na poniższy przykład. Zawiera on dane różnego typu.

Rys 1. - Przykład.

 

Spróbujemy wyszukać komórki zawierające zwykły tekst i liczby. W tym celu przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Edytowanie >> Znajdź i zaznacz >> Przejdź do - specjalnie. Pojawi się nowe okno.

Rys. 2. - Przechodzenie do - specjalnie.

 

UWAGA

Jeśli zaznaczysz zakres komórek, zanim wybierzesz narzędzie Przejdź do – specjalnie to Excel będzie wyszukiwał tylko w tym zakresie, w przeciwnym razie zaznaczy na całym arkuszu.

Zaznacz Stałe: Tekst i Liczby, a następnie potwierdź klikając przycisk OK.

Rys. 3. - Zaznaczone wartości.

 

Wynik nie wydaje się prawidłowy z dwóch powodów:

  1. Nie zaznaczono liczb w komórkach B5 i D2,
  2. Zaznaczono datę w komórce B4.

 

Nie są to błędy. Komórki B5 i D2 nie są wartościami a formułami: B5 (=4+5), D2 (=4/5). Komórka B4 jest co prawda datą, lecz daty w Excelu są przechowywane jako liczby. Innymi słowy data 25 maj 2014 jest wartością 41784.