Pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie


Oprócz manipulowania kolorem, wielkością i typem czcionki Excel posiada jeszcze kilka innych sposobów wyróżniania tekstu. Są to: pogrubienie, kursywa, podkreślenie i przekreślenie.

 

Pogrubienie i kursywa

Niektóre czcionki posiadają kursywę i pogrubienie. Jeśli jakaś czcionka ich nie posiada, to Excel tworzy je za pomocą własnego algorytmu.

Przyciski pogrubienia i podkreślenia znajdziesz w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Czcionka

Rys. 1. - Pogrubienie i kursywa.

 

Możesz ich używać indywidualnie lub je łączyć. Dzięki temu tekst może być zapisany kursywą, pogrubiony lub zapisany pogrubioną kursywą.

Rys. 2. - Kursywa i pogrubienie.

 

Podkreślenie

Przycisk podkreślenia znajdziesz obok pogrubienia i kursywy.

Rys. 3. - Ikonki podkreślenia pojedyńczego i podwójnego.

 

Znajduje się tutaj menu rozwijane, a pod nim normalne podkreślenie i podkreślenie podwójne.

Rys. 4. - Podkreślenie pojedyńcze i podwójne.

 

Dodatkowo oprócz zwykłego podkreślenia istnieje coś takiego jak podkreślenie księgowe. Znajdziesz je w prawym dolnym rogu grupy Czcionka. Możesz również użyć skrótu klawiszowego Ctrl + Shift + F.

Rys. 5. - Czcionka - dodatkowe opcje.

 

Po otwarciu okna masz możliwość wyboru z rozwijanej listy podkreślenia księgowego pojedynczego lub księgowego podwójnego.

Rys. 6. - Podkreślenia księgowe.

 

Między zwykłym podkreśleniem a podkreśleniem księgowym występują dwie różnice. 

  1. W podkreśleniu księgowym cały tekst (łącznie z ogonkami) znajduje się powyżej linii.
  2. Podkreślenie księgowe jest podkreśleniem rozciągniętym na całą szerokość komórki, natomiast szerokość zwykłego podkreślenia jest równa szerokości tekstu.

 

Przekreślenie

Podobnie jak w przypadku podkreślenia księgowego, przekreślenie również znajdziesz w oknie Formatowanie komórek. W polu Efekty znajduje się checkbox o nazwie Przekreślenie.

Rys. 7. - Przekreślenie.

 

Zaznacz go, a następnie potwierdź przyciskiem OK. Efekt będzie następujący.

Rys. 8. - Przekreślony tekst.