Pasek narzędzi szybki dostęp


Pasek narzędzi szybki dostęp został stworzony po to abyś miał łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji. Znajduje się on nad wstążką i podobnie jak ona może być dostosowany do Twoich indywidualnych potrzeb.

Rys. 1. - Pasek narzędzi szybki dostęp.

 

Zmiana pozycji

Domyślnie pasek znajduje się nad wstążką. Jeśli chcesz zmienić jego położenie i przesunąć go poniżej wstążki, kliknij przycisk Dostosuj pasek narzędzi szybki dostęp, który znajduje się po prawej stronie paska, a następnie wybierz polecenie Pokaż poniżej wstążki. Jeśli ta pozycja paska Ci odpowiada, to możesz go w tym miejscu pozostawić.

Rys. 2. - Pasek poniżej wstażki. 

 

Jeśli jednak chcesz przywrócić pasek do swojej pierwotnej pozycji, wybierz opcję Pokaż powyżej wstążki

 

Wybór dodatkowych opcji

Po kliknięciu przycisku dostosowania paska narzędzi pojawi się menu z kilkoma pozycjami które możesz zaznaczyć lub odznaczyć. Część z nich jest domyślnie zaznaczona. Są to Zapisz, Cofnij i Wykonaj ponownie. Jeśli chcesz dodać dodatkową opcje, kliknij ją.

Rys. 3. - Dodatkowe pozycje paska narzędzi.

 

Z chwilą gdy to zrobisz, na pasku narzędzi automatycznie pojawi się dodatkowa ikonka. 

Rys. 4. - Dodatkowe opcje.

 

Jeśli chciałbyś, aby na pasku znalazły się opcje, które nie są dostępne na liście, kliknij pozycję Więcej poleceń, która znajduje się u dołu menu.

Rys. 5. - Więcej poleceń.

 

Z menu znajdującego się po lewej stronie kliknij przycisk, który Cię interesuje, a następnie przycisk Dodaj. Po kliknięciu przycisku OK nowe pozycje pojawią się w menu.

 

Rys. 6. - Dodatkowe opcje.

 

Usuwanie niepotrzebnych opcji

Aby pozbyć się ikonek, które znajdują się na pasku, kliknij na niej prawym przyciskiem myszy, a następnie z rozwijanego menu wybierz opcję Usuń z paska narzędzi szybki dostęp