Operacje na arkuszach


Kiedy pracujesz z większą ilością arkuszy, może się okazać, że ich domyślne nazwy i ułożenie nie są zbyt intuicyjne i chciałbyś to zmienić. W Excelu oczywiście masz taką możliwość – możesz dowolnie manipulować ich nazwami, ilością czy położeniem. Oto lista operacji jakich możesz na nich dokonać:

 

Dodawanie arkuszy

Po tym jak utworzysz pusty skoroszyt, otrzymasz domyślnie jeden arkusz. Jeśli zamierzasz dodać więcej arkuszy to możesz to zrobić poprzez kliknięcie na przycisk z plusem, który znajduje się po prawej stronie zakładek arkuszy. 

Rys. 1. - Dodawanie arkusza.

 

Innym sposobem na dodanie nowego arkusza jest użycie przycisku znajdującego się na wstążce NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Komórki >> Wstaw >> Wstaw arkusz. Różnica pomiędzy tymi dwiema metodami polega na tym że w pierwszej z nich arkusz jest dodawany po prawej stronie aktywnego arkusza, natomiast w drugiej metodzie po lewej stronie.

 

Usuwanie arkuszy

Usuwanie arkuszy jest równie proste jak ich dodawanie. Jeśli chcesz usunąć arkusz, kliknij na jego zakładkę prawym przyciskiem myszy a następnie wybierz pozycję Usuń. Aby użyć drugiej metody dającej ten sam rezultat, przejdź do NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Komórki >> Usuń >> Usuń arkusz. Jeśli na arkuszu znajdują się jakieś dane to Excel wyświetli ostrzeżenie z informacją, że po usunięciu danych nie będziesz mógł ich z powrotem przywrócić. Jeśli potwierdzisz, to arkusz zostanie usunięty.

 

Poruszanie się pomiędzy arkuszami

Poruszać się pomiędzy arkuszami możesz na dwa sposoby. Jednym z nich jest kliknięcie lewym przyciskiem myszy na jednej z zakładek arkusza, a drugim użycie skrótów klawiszowych Ctrl + Page Up i Ctrl + Page Down.

 

Przesuwanie arkuszy

Aby zmienić położenie arkusza, najpierw kliknij (bez zwalniania przycisku myszy) na jedną z zakładek interesującego Cię arkusza, a następnie przesuń go w miejsce w którym chcesz aby się znalazł. Zauważysz, że gdy przeciągasz zakładkę to pomiędzy kartami pojawia się mały czarny trójkąt, który pokazuje miejsce w którym będzie znajdowała się zakładka, po tym jak zwolnisz przycisk myszy.

Rys. 2. - Przesuwanie arkuszy.

 

Ukrywanie arkuszy

Aby ukryć arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy na zakładkę arkusza, a następnie wybierz opcje Ukryj. Jeśli chcesz aby ukryty arkusz z powrotem pojawił się na liście, kliknij którąkolwiek z zakładek, a następnie wybierz pozycję Odkryj. Pojawi się okno z listą ukrytych arkuszy.

Rys. 3. - Odkrywanie arkuszy.

 

Za jednym razem możesz odkryć tylko jeden z nich.

 

Nadawanie arkuszom nowej nazwy

Standardowe nazwy jakie Excel przydziela arkuszom:  Arkusz1, Arkusz2, Arkusz3,… nie są zbyt pomocne jeśli chodzi o identyfikowanie ich zawartości. Stają się jeszcze mniej przydatne gdy zaczniesz dodawać kolejne arkusze, ponieważ ich numeracja wcale nie musi odzwierciedlać ich pozycji. Aby zmienić nazwę arkusza, kliknij na zakładce prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego wybierz przycisk Zmień nazwę. Możesz to również zrobić poprzez dwukrotne kliknięcie na kartę arkusza. Pole nazwy arkusza stanie się wówczas edytowalne.

 

UWAGA

Niektóre nazwy zakładek są w Excelu zastrzeżone. Kiedy spróbujesz stworzyć taką zakładkę to zostaniesz przywitany ostrzeżeniem, że ta nazwa zakładki jest zastrzeżona. Przykładem takiej nazwy jest „Historia”.