Obramowanie komórek


Oprócz zmiany czcionki i wypełnienia, obramowanie jest jeszcze jednym sposobem na to aby wyróżnić poszczególne komórki. Możesz to zrobić zarówno dla poszczególnych komórek, jak i dla grup komórek.

Przycisk obramowania znajduje się w NARZĘDZIA GŁÓWNE >> Czcionka

Rys. 1. - Ikonka obramowania.

 

Przycisk obramowania posiada dodatkowo rozwijane menu. Znajdziesz tu najbardziej popularne typy obramowań, takie jak obramowanie zewnętrzne, obramowanie pogrubione, wszystkie granice, itd.

Rys. 2. - Przyciski obramowań.

 

Poniżej domyślnych typów obramowań znajdziesz tu dodatkowo możliwość rysowania i wymazywania obramowania, ustawienia koloru linii oraz ustawienia styli.

Rys. 3. - Menu rysuj obramowania.

 

Jeśli chcesz narysować obramowanie ręcznie, kliknij przycisk Rysuj obramowanie, a następnie zaznacz komórki, dla których chcesz je stworzyć.

 

Rys. 4. - Rysuj obramowanie.

 

Aby stworzyć siatkę obramowania, wybierz przycisk Rysuj siatkę obramowania.

Rys. 5. - Rysuj siatkę obramowania.

 

W celu wymazania obramowania wybierz Wymaż obramowanie i zaznacz komórki, z których ma one zniknąć.

Jeśli chcesz mieć dostęp do dodatkowych opcji, wybierz przycisk znajdujący się na samym dole menu o nazwie Więcej obramowań…. Pojawi się nowe okno, w którym możesz zmienić typ obramowania, kolor obramowania oraz zaznaczyć, dla której krawędzi komórki ma to mieć efekt. Oprócz obramowania możesz tu również wybrać opcję przekreślenia komórki z prawej lub lewej strony.

Rys. 6. - Przekreślenie skośne.