Nawigowanie wewnątrz arkusza


Arkusz Excela składa się z kolumn oznaczonych literami (od A do XFD) oraz wierszy oznaczonych liczbami (od 1 do 1 048 576). Tworzą one siatkę, dzielącą arkusz na komórki. Każda komórka posiada unikatowy adres składający się z litery kolumny oraz wiersza w których się znajduje. W danym czasie może być aktywna tylko jedna komórka, czyli ta która przyjmuje znaki z klawiatury.

Spójrz na poniższy przykład.

Rys. 1. - Aktywna komórka.

 

Aktywna komórka znajduje się w kolumnie D oraz wierszu 4. Oznacza to że jej adres to D4. Pojawia się on w lewym górnym rogu obrazka. W Excelu 2013 masz możliwość nawigowania po arkuszu nie tylko za pomocą myszki, ale również klawiatury (i za pomocą dotyku na urządzeniach mobilnych).

 

Nawigowanie przy pomocy myszy

Aby uaktywnić dowolną komórkę wystarczy, że ją klikniesz. Jeśli komórka do której chcesz się dostać nie jest widoczna na ekranie, to możesz użyć suwaków, aby się do niej dostać. Suwak do przewijania w pionie znajduje się po prawej stronie ekranu, a suwak do przewijania w poziomie znajduje się na dole po prawej stronie. 

Dodatkowo możesz przewijać arkusz w pionie za pomocą kółka znajdującego się w myszce.

 

Nawigowanie przy pomocy klawiatury

Za pomocą klawiatury możesz nawigować używając kursorów oraz skrótów klawiszowych.

 

Strzałka w górę / Shift +Enter – przejdź o jedną komórkę w górę.

Strzałka w dół / Enter – przejdź o jedną komórkę w dół.

Strzałka w lewo / Shift + Tab – przejdź o jedną pozycję w lewo.

Strzałka w prawo / Shift – przejdź o jedną pozycję w prawo.

Ctrl + strzałka w lewo / prawo – przejście do pierwszego lub ostatniego elementu grupy komórek w danym wierszu. Jeżeli znajdujemy się na ostatniej komórce ostatniej grupy to użycie skrótu klawiszowego Ctrl + strzałka w prawo spowoduje przejście na ostatni element w danym wierszu, czyli XFD.

Ctrl + strzałka w górę / dół –przejście do pierwszego lub ostatniego elementu grupy komórek w danej kolumnie. Jeżeli znajdujemy się na ostatnim elemencie to użycie skrótu klawiszowego Ctrl + strzałka w dół spowoduje przejście na ostatni element w danej kolumnie, czyli 1 048 576.

Page Up / Page Down – przejdź o jeden ekran w górę / dół.

Alt + Page Up / Page Down – przejdź o jeden ekran w lewo / prawo.

Ctrl + Backspace – przesuwa ekran tak, aby aktywna komórka była widoczna.

Scroll Lock + kursory – przesuwa ekran o jedną pozycję w danym kierunku. Jednocześnie pozycja aktywnej komórki nie zmienia się.