Nadawanie nazw komórkom i grupom komórek


W sytuacji gdy masz do czynienia z duża ilością komórek, możliwość nadawania nazw komórkom i grupom komórek może okazać się bardzo przydatna, ponieważ łatwiej jest zrozumieć zapis „=SUMA(koszt)/miesiąc” niż „=SUMA(B3:B14)/D5”

Spójrz na poniższą tabelę. Znajdują się w niej imiona trzech osób oraz ilość godzin jakie oni przepracowali każdego dnia tygodnia.

Rys. 1. - Liczba godzin pracy.

 

Nadawanie nazwy komórkom

Załóżmy, że chcesz mieć możliwość osobnego wyboru wszystkich godzin jakie przepracowali mężczyźni, bez konieczności każdorazowego ich zaznaczania. 

Przykład 1:

Zaznacz zatem komórki od C3 do G3, a następnie trzymając cały czas wciśnięty klawisz Ctrl, dodatkowo zaznacz komórki od C5 do G5. Po zaznaczeniu komórek wpisz w polu nazwy słowo „Mężczyźni”.

Rys. 2. - Tworzenie grup komórek.

 

W naszym przykładzie mamy jedną kobietę. Zaznacz komórki od C4 do G4 i tym razem w polu nazwy wpisz "Kobieta".

 

Automatyczne zaznaczanie wielu grup komórek

Załóżmy, że chcesz zaznaczyć godziny pracy dla każdego dnia z osobna. Możesz to zrobić w podobny sposób, jak zrobiłeś to dla „Mężczyzn” i „Kobiety”. W tym przypadku trzeba by było zrobić pięć zaznaczeń dla każdego dnia z osobna. Aby jednak przyśpieszyć pracę stworzymy pięć zaznaczeń za jednym razem.

Zaznacz komórki od C2 do G5, a następnie przejdź do FORMUŁY >> Nazwy zdefiniowane >> Utwórz z zaznaczenia. Pojawi się okno z pytaniem o to, których komórek użyć jako nazw. W naszym przypadku będą to komórki z górnego wiersza.

Rys. 3. - Tworzenie nazw z zaznaczenia.

 

Kliknij OK, a następnie strzałkę znajdującą się przy polu nazwy. Znajduje się tutaj zarówno grupa „Mężczyźni”, jak również grupy dla poszczególnych dni tygodnia.

Rys. 4. - Lista nazw.

 

Wybór grup komórek

Istnieje kilka sposobów na wybór wcześniej stworzonych grup.

 

Przykład 2:

Pierwsza z metod polega na wpisaniu nazwy grupy bezpośrednio do komórki. Oczywiście jeżeli wpiszesz nazwę „=Mężczyźni”, to Excel zwróci błąd, ponieważ nie możesz wpisać do jednej komórki wielu komórek. W tym wypadku możesz jej użyć w funkcji. 

W tym przykładzie użyj funkcji SUMA do obliczenia sumy godzin, jaką przepracowali mężczyźni. Kiedy zaczniesz wpisywać formułę i dojdziesz do „=SUMA(Mę”, to Excel wyświetli podpowiedź.

Rys. 5. - Użycie nazwy grupy w funkcji.

 

Aby zaakceptować tę grupę użyj przycisku Tab lub kliknij na nią.

 

Przykład 3:

Drugim sposobem jest wybranie grupy z FORMUŁY >> Nazwy zdefiniowane >> Użyj w formule.

Rys. 6. - Użyj w formule.

 

Przykład 4:

Trzecia metoda to Wklejanie nazwy. Naciśnij klawisz F3. W oknie które się pojawiło wybierz grupę z listy.

Rys. 7. - Wklejanie nazwy.

 

UWAGA

Jeżeli przeniesiesz wszystkie komórki znajdujące się w danej grupie to Excel zapamięta ich nową pozycję. Jeżeli natomiast przeniesiesz tylko ich część, Excel nie będzie wstanie odpowiednio ich zaznaczyć.

 

Menadżer nazw

W menedżerze nazw możesz zarządzać grupami. Możesz je tu dodawać, usuwać lub edytować. 

Znajdziesz go w FORMUŁY >> Nazwy zdefiniowane >> Menadżer nazw lub używając skrótu klawiszowego Ctrl + F3.

Rys. 8. - Menedżer nazw.