Karty narzędzi


Oprócz kart, które domyślnie znajdują się na wstążce (oczywiście jeśli ich nie ukryjemy) istnieją dodatkowo karty które pojawiają się w zależności od tego z jakimi obiektami aktualnie pracujemy. 

Jeśli na przykład pracujesz z obrazami, to pojawią się karty pomocne przy pracy z obrazami.

Rys. 1. - Narzędzia obrazów.

 

Jeżeli tworzysz tabelę przestawną to na wstążce pojawią się karty do obsługi tabel przestawnych.

Rys. 2. - Narzędzia tabel przestawnych.

 

Aby wyświetlić wszystkie dostępne karty narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy na dowolne pole na wstążce, a następnie wybierz opcję Dostosuj wstążkę.

Drugim sposobem jest przejście do PLIK >> Opcje >> Dostosowywanie wstążki.

W obszarze Dostosowywanie wstążki, w prawym górnym rogu znajdziesz rozwijane menu, a w nim pozycję Karty narzędzi. Po tym jak wybierzesz tę opcję, to na dole pojawią się wszystkie dostępne karty narzędzi jakie mogą się znaleźć na wstążce. Możesz je rozwinąć i sprawdzić jakie zawierają elementy.

Rys. 3. - Karty narzędzi.