Formatowanie tabeli


Po tym jak stworzysz tabelę, będziesz miał możliwość odpowiedniego jej dostosowania w zależności od swoich potrzeb.

 

Zmiana nazwy tabeli

Tabele w Excelu są standardowo nazywane Tabela1, Tabela2, Tabela3, … . Jeśli chcesz zmienić nazwę tabeli przejdź do PROJEKTOWANIE >> Właściwości i w nazwie tabeli wpisz nową nazwę.

Rys. 1. - Nazwa tabeli.

 

Przyciski filtru

Excel automatycznie wstawia przyciski, które służą do filtrowania tabeli.

Rys. 2. - Strzałki filtrowania.

 

Jeśli chcesz się ich pozbyć, to przejdź do PROJEKTOWANIE >> Opcje stylu tabeli, a następnie odznacz checkbox Przycisk filtru.

 

Wiersz sumy

Wiersz sumy w tabeli zawiera formuły, które podsumowują informacje w kolumnach. Kiedy stworzysz tabelę wiersz sumy jest domyślnie wyłączony. Jeśli chcesz go wyświetlić przejdź do PROJEKTOWANIE >> Opcje stylu tabeli i zaznacz checkbox Wiersz sumy.

Rys. 3. - Wiersz sumy.

 

U dołu tabeli pojawił się nowy wiersz, który zsumował wartości ostatniej tabeli. Jeśli w tym miejscu był by inny typ wartości niż liczbowy to Excel zamiast sumowania użył by domyślnie licznika. 

Po tym jak klikniesz dowolny element tego wiersza, pojawi się przycisk, po rozwinięciu którego pojawi się możliwość wyboru jednej z kilku dostępnych funkcji.

Rys. 4. - Wiersz sumy - dodatkowe opcje.

 

Wybieranie styli

Styl tabeli jest to zestaw ustawień formatowania, który jest stosowany dla całej tabeli. W Excelu znajdziesz wiele gotowych styli, które możesz użyć przy ich formatowaniu. Znajdziesz je w PROJEKTOWANIE >> Style tabeli

Kliknij przycisk znajdujący się na dole po prawej stronie, aby rozwinąć pełną listę styli.

Rys. 5. - Style tabeli.

 

Wystarczy, że najedziesz kursorem myszy na jeden z nich, a Excel automatycznie zmieni wygląd Twojej tabeli. Jeśli chcesz dany wygląd zachować to potwierdź swój wybór kliknięciem.

Style tabeli zmieniają jedynie kolor tła i kolor czcionki. Jeśli chcesz skorzystać ze styli, dzięki którym zmienisz również typ czcionki to przejdź do UKŁAD STRONY >> Motywy >> Motywy i wybierz jedną z dostępnych opcji.