Autowypełnianie


Autowypełnianie jest bardzo przydatną funkcją Excela, dzięki której stworzysz całe kolumny lub wiersze danych bazujące na wartościach z kliku komórek. Innymi słowami Excel porównuje zaznaczone wartości i próbuje odgadnąć następne.

 

Autowypełnianie dat i dni

Spójrz na poniższy przykład. W komórce B2 znajduje się słowo Styczeń. Excel automatycznie rozpoznaje je jako pierwszy miesiąc. Kliknij tę komórkę aby ją uaktywnić. Ustaw kursor w prawym dolnym rogu, tak aby zmienił się w mały czarny krzyżyk.

Rys. 1. - Autowypełnianie miesięcy.

 

Autowypełnianie działa zarówno w pionie jak i poziomie. Tak długo jak trzymasz wciśnięty kursor, Excel pokazuje Ci informację w małym prostokącie, który miesiąc będzie wstawiony w ostatnią komórkę.

Rys. 2. - Autowypełnianie miesięcy, przeciąganie.

 

Zwolnij klawisz, aby nazwy miesięcy zostały wstawione do komórek.

Rys. 3. - Autowypełnienie miesięcy.

 

Autowypełniania możesz używać, zaczynając od dowolnego elementu listy, niekoniecznie pierwszego. Zobacz jak to wygląda na poniższym przykładzie, gdzie została wstawiona lista z dniami tygodnia.

Rys. 4. - Autowypełnianie dni tygodni.

 

Zauważ, że w sytuacji gdy lista osiągnie koniec, Excel zaczyna wstawiać kolejne elementy, zaczynając od początku.

 

Autowypełnianie liczb

Autowypełnianie liczb wygląda nieco inaczej, niż list zdefiniowanych. Jeśli wstawisz dowolną liczbę i użyjesz autowypełniania to Excel wypełni wszystkie zaznaczone komórki tą samą wartością.

Rys. 5. - Autowypełnianie liczb.

 

Jeśli chcesz aby każda następna liczba była o jeden większa od poprzedniej, to możesz wykonać tę samą operację, tym razem wraz z wciśniętym klawiszem Ctrl.

Rys. 6. - Autowypełnianie liczb.

 

Autowypełniania możesz również użyć do wstawiania list liczb nieparzystych, parzystych, dziesiątek, itd. W tym wypadku musisz zaznaczyć co najmniej dwie komórki.

Rys. 7. - Wypełnianie liczb.

 

UWAGA

Niestety Excel poradzi sobie tylko z prostymi przykładami, przy bardziej skomplikowanych, wynik najprawdopodobniej nie będzie taki, jakiego oczekiwałeś. 

Przykład:

Załóżmy że chcesz aby kolejne liczby były sumą wszystkich poprzednich. Wpisałeś następujące wartości: 1, 1, 2, 4, 8, 16. Jeżeli zaznaczysz te wartości i użyjesz autowypełniania aby stworzyć dłuższą listę to zobaczysz, że Excel potraktował je w zupełnie inny sposób niż oczekiwałeś.

 

Autowypełnianie godzin

Autowypełnianie godzin jest podobne do autowypełniania liczb. Spójrz na poniższy przykład.

Rys. 8. - Autowypełnianie godzin.

 

Tworzenie list niestandardowych

Może się zdarzyć sytuacja, że będziesz często używał listy, która nie jest zdefiniowana w Excelu. Może to być na przykład lista pracowników Twojej firmy. W tej sytuacji nic nie stoi na przeszkodzie, abyś stworzył taką niestandardową listę.

Aby to zrobić przejdź do PLIK >> Opcje >> Zaawansowane >> Ogólne >> Edytuj listy niestandardowe.

Rys. 9. - Listy niestandardowe.

 

Po tym jak dodałeś swoją listę niestandardową, możesz jej używać tak samo jak tej zdefiniowanej przez Excela. Wystarczy, że wpiszesz jedną z wartości w liście i przeciągniesz kursorem myszy, a Excel uzupełni resztę.

Rys. 10. - Przykład własnej listy niestandardowej.