Zaznacz wiersz w tabeli


Windows
ShiftSpace
Mac
Space

Zaznacz wiersz w tabeli.