Zaznacz wiersz


Windows
ShiftSpace
Mac
Space

Zaznacz wiersz.