Zaznacz bezpośrednie poprzedniki


Windows
Ctrl[
Mac
[

Zaznacz bezpośrednie poprzedniki.