Zastosuj kursywę


Windows
CtrlI
Mac
I

Zastosuj kursywę.