Zacznij nowy wiersz w tej samej komórce


Windows
AltEnter
Mac
Return

Zacznij nowy wiersz w tej samej komórce.