Wytnij i wstaw


Windows
Shiftprzeciągnij
Mac
przeciągnij

Wytnij i wstaw.