Utwórz tabelę z zaznaczonych danych


Windows
CtrlT
Mac
T

Utwórz tabelę z zaznaczonych danych.