Usuń znak po lewej


Windows
Backspace
Mac
Delete

Usuń znak po lewej.