Usuń zawartość wybranych komórek


Windows
Delete
Mac
FnDelete

Usuń zawartość wybranych komórek.