Usuń krawędzie


Windows
CtrlShift_
Mac
_

Usuń krawędzie.