Ukrywanie lub pokazywanie symboli konspektu


Windows
Ctrl8
Mac
8

Ukrywanie lub pokazywanie symboli konspektu.