Rozszerz zaznaczenie o jeden ekran w górę


Windows
ShiftPgUp
Mac
Fn

Rozszerz zaznaczenie o jeden ekran w górę.