Rozszerz zaznaczenie o jeden ekran w dół


Windows
ShiftPgDn
Mac
Fn

Rozszerz zaznaczenie o jeden ekran w dół.