Rozszerz zaznaczenie do początku wiersza


Windows
ShiftHome
Mac
Fn

Rozszerz zaznaczenie do początku wiersza.