Rozszerz zaznaczenie


Windows
Shiftclick
Mac
click

Rozszerz zaznaczenie.