Przełącz widok wartość / formuła


Windows
Ctrl`
Mac
`

Przełącz widok wartość / formuła.