Przełącz rozszerzanie wyboru


Windows
F8
Mac
FnF8

Przełącz rozszerzanie wyboru.