Przełącz odwołania bezwzględne, względne i mieszane


Windows
F4
Mac
Y

Przełącz odwołania bezwzględne, względne i mieszane.