Przełącz dodawanie do trybu wyboru


Windows
ShiftF8
Mac
FnF8

Przełącz dodawanie do trybu wyboru.