Przejdź o jeden ekran w prawo


Windows
AltPgDn
Mac
Fn

Przejdź o jeden ekran w prawo.