Skróty klawiszowe (Windows and Mac)Plik

Ctrl
O
O
Ctrl
S
S
F12
S
Ctrl
F4
W
Alt
F4
Q

Ogólne

Ctrl
Shift
L
F

Zaznaczanie

Shift
Space
Space
Ctrl
Space
Space
Ctrl
click
click
Shift
click
click
Shift
Backspace
Delete
Ctrl
Shift
*
Space
Ctrl
Shift
F3
F3

Zaznaczanie zaawansowane

Ctrl
Shift
{
{
Ctrl
Shift
}
}

Kopiowanie, wycinanie i wklejanie

Ctrl
V
V
przeciągnij
przeciągnij
Ctrl
przeciągnij
przeciągnij
Shift
przeciągnij
przeciągnij
Ctrl
Shift
przeciągnij
przeciągnij
Alt
przeciągnij
przeciągnij
Ctrl
przeciągnij
przeciągnij

Edytowanie komórek

Shift
F2
Fn
F2
Shift
Ctrl
Shift
Ctrl
Shift
Shift
Home
Fn
Shift
End
Fn
Ctrl
Delete
Delete
Backspace
Delete
Delete
Fn
Delete

Formatowanie danych

Ctrl
Shift
~
~
Ctrl
Shift
$
$
Ctrl
Shift
%
%
Ctrl
Shift
^
^
Ctrl
Shift
!
!

Znajdowanie i zamienianie

Ctrl
Shift
F4
G

Data i czas

Ctrl
Shift
;
;
Ctrl
Shift
#
#
Ctrl
Shift
@
@

Wiersze i kolumny

Ctrl
Shift
+
I
Ctrl
Shift
+
I
Ctrl
Shift
+
I
Ctrl
-
-
Ctrl
-
-
Ctrl
0
0
Ctrl
9
9
Ctrl
Shift
0
0
Ctrl
Shift
9
9
Alt
Shift
K
Alt
Shift
J
Alt
Shift
K
Alt
Shift
J

Tabela

Shift
Space
Space
Ctrl
A
A

Formatowanie graficzne

Ctrl
I
I
Ctrl
U
U
Ctrl
5
X
Ctrl
Shift
&
0
Ctrl
Shift
_
_

Inne

Shift
F7
F7
Alt
F8
Fn
F8
Alt
F11
Fn
F11
Alt
"
L
Shift
F10
Fn
F10